Elektrische Keuring bij Verhuurom Vlaanderen

Elektrische Keuring bij Verhuur in Vlaanderen

Inhoudsopgave artikel

Als verhuurder in Vlaanderen heeft u waarschijnlijk al gehoord van de elektrische keuring bij verhuur. Een elektrische keuring is een belangrijk proces waarbij de elektrische installatie wordt geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen. Verhuurders moeten deze keuring laten uitvoeren voordat ze hun woning verhuren. De keuring moet worden uitgevoerd door elektrische keuring specialisten die gecertificeerd zijn om dit soort keuringen uit te voeren.

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van het keuringsproces, de wetgeving en waarom het essentieel is voor een veilige verhuurtransactie. We kijken ook naar de diensten van elektrische keuring specialisten en de certificering van elektrische installaties.

Wilt u meer weten over de elektrische keuring bij verhuur? Lees dan verder en ontdek wat u moet weten voordat u uw woning verhuurt.

Elektrische keuring: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Een elektrische keuring is een inspectie van de elektrische installatie in een gebouw. Hierbij wordt de veiligheid van de installatie beoordeeld en wordt gekeken naar mogelijke problemen, zoals verouderde bedrading of overbelasting. In Vlaanderen is een elektrische keuring bij verhuur verplicht.

Het keuringsproces van elektrische installaties begint bij een visuele inspectie. Hierna volgt een reeks metingen en testen om de kwaliteit van de installatie te beoordelen. Indien er gebreken worden vastgesteld dan moet de eigenaar van de installatie deze herstellen om in orde te zijn met de wetgeving rondom elektrische installaties.

Een geldig certificaat is noodzakelijk na een elektrische keuring. Dit certificaat is het bewijs dat de installatie veilig en conform is. Bij verhuur van een woning is een geldig certificaat nodig om te kunnen aantonen dat de installatie voldoet aan de wetgeving.

Waarom is een elektrische keuring zo belangrijk? Door regelmatig een elektrische keuring uit te voeren, kunnen problemen in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit kan ernstige ongelukken en brand voorkomen. Bovendien kan een veilige elektrische installatie de verhuurder beschermen tegen eventuele juridische problemen in de toekomst.

De rol van elektrische keuring specialisten

Wanneer je een woning verhuurt, is het van cruciaal belang om de elektrische installatie te laten keuren om de veiligheid van de huurders te garanderen. Bij het uitvoeren van deze keuring speelt de rol van de elektrische keuring specialist een belangrijke rol. Deze specialisten zijn opgeleid en hebben de expertise om de nodige controles uit te voeren en problemen op te sporen, zodat de installatie aan de veiligheidsnormen voldoet.

Het inschakelen van een specialist voor de elektrische keuring van een woning is daarom een verstandige keuze. Deze specialisten hebben kennis van de wetgeving en de normen waaraan de elektrische installatie moet voldoen. Zij zijn volledig op de hoogte van de nieuwste technieken en materialen en kunnen zo eventuele problemen tijdig opsporen en oplossen.

Verhuurders die een beroep willen doen op de expertise van elektrische keuring specialisten, moeten wel rekening houden met enkele aspecten. Zo moet je bijvoorbeeld controleren of de specialisten alle benodigde certificaten en vergunningen hebben om hun werk uit te voeren. Door vooraf goed te informeren en de juiste specialist te kiezen, ben je er zeker van dat de keuring van de elektrische installatie op een professionele en veilige manier wordt uitgevoerd.

Naast het keuren van de elektrische installatie, bieden elektrische keuring specialisten vaak ook andere diensten aan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld advies geven over energiebesparing en -efficiëntie in het gebouw. Door deze aanvullende diensten te benutten, kunnen verhuurders niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort van hun huurders verbeteren.

Elektrische keuring wetgeving in Vlaanderen

Als verhuurder in Vlaanderen ben je wettelijk verplicht om een elektrische keuring te laten uitvoeren op de elektrische installatie van je woning. Dit wordt hernieuwd om de 25 of 30 jaar, afhankelijk van de keuringsinstantie. Een keuring is ook nodig bij elke nieuwe verhuring. Het is belangrijk om te weten dat je als verhuurder verantwoordelijk bent voor het veilig functioneren van deze installaties. De wetgeving zorgt ervoor dat de veiligheid van huurders wordt gewaarborgd.

Het Vlaamse Gewest heeft wetgeving opgesteld om de kwaliteit van de elektrische installaties te waarborgen bij huurpanden. Zo is een regelgeving opgesteld die verduidelijkt welke keuringen vereist zijn voor verschillende soorten huishoudelijke en industriële elektrische installaties. Verhuurders zijn verplicht om deze keuringen te laten uitvoeren.

Verder moet bij een positieve keuring een geldig keuringsrapport worden afgeleverd. Dit is een certificaat dat de veiligheid van de elektrische installatie aantoont en wettelijk verplicht is om te overleggen bij het verhuren van een pand. Het verhuren van een woning zonder geldig keuringsrapport kan leiden tot boetes en juridische problemen.

Keuringen die vereist zijn

In de wetgeving zijn verschillende soorten elektrische installaties gedefinieerd die een periodieke keuring vereisen. Dit omvat onder meer:

 • Installaties met een vermogen hoger dan 5 kVA
 • Installaties die werken op een driefasige aansluiting
 • Installaties die gebruik maken van een laagspanningsverdeelbord
 • Installaties met zonnepanelen of windturbines

Naast deze periodieke keuringen is het ook verplicht om de installatie te laten keuren elke keer als er een nieuwe verhuring plaatsvindt.

Regels voor verhuurders

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je huurders wat betreft elektriciteit. Je moet ervoor zorgen dat de elektrische installaties in goede staat zijn en blijven. In de wetgeving zijn dan ook specifieke regels opgenomen voor verhuurders:

 • Verhuurders moeten de keuring van hun elektrische installaties kunnen aantonen met een geldig keuringsrapport
 • Verhuurders mogen hun huurpanden alleen verhuren als de elektrische installatie positief is gekeurd
 • Verhuurders moeten ervoor zorgen dat de elektrische installaties voortdurend in goede staat blijven

Verhuurders moeten ook rekening houden met de geldigheidsduur van het keuringsrapport om boetes en juridische problemen te vermijden.

Het belang van veilige elektrische installaties bij verhuur

Veilige elektrische installaties zijn van groot belang bij verhuur van een woning. Verhuurders hebben namelijk een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de woning veilig is voor huurders. Onveilige installaties kunnen gevaarlijke situaties opleveren, zoals brand of elektrocutie. Daarom is het cruciaal dat verhuurders de elektrische installaties regelmatig laten keuren.

Door een elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen te laten uitvoeren, kunnen verhuurders er zeker van zijn dat de installaties veilig zijn en voldoen aan de vereiste wetgeving. Bovendien kunnen huurders met een gerust hart wonen in een veilige omgeving.

Een certificering van de elektrische installaties is ook van groot belang bij verhuur. Dit certificaat toont aan dat de installaties gekeurd zijn en voldoen aan de vereiste normen. Verhuurders kunnen het certificaat tonen aan huurders als bewijs dat de woning veilig is. Bij een ongeval kan zo’n certificaat bovendien van groot belang zijn.

Het is dus van groot belang om te zorgen voor veilige elektrische installaties bij verhuur. Het laten uitvoeren van een elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen en het verkrijgen van een certificering van de elektrische installaties kunnen hierbij helpen.

Het keuringsproces van elektrische installaties

Elektrische keuringen zijn cruciaal voor de veiligheid van een verhuurde woning en de huurders die erin wonen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens zo’n keuring? Het keuringsproces van elektrische installaties is een gestructureerd proces dat bestaat uit verschillende stappen.

Allereerst zal een elektrische keuring specialist de elektrische installatie grondig inspecteren. Dit omvat het controleren van de bedrading, aansluitingen, stopcontacten, schakelaars en andere apparaten om er zeker van te zijn dat alles veilig en correct is geïnstalleerd. Het is belangrijk om op te merken dat tijdens dit proces eventuele verborgen gebreken aan het licht kunnen komen die de algehele veiligheid van de installatie in gevaar kunnen brengen.

Als alles is geïnspecteerd, zal de elektrische keuring specialist testen uitvoeren om te controleren of de elektrische installatie veilig en goed functioneert. Dit kan omvatten het meten van de stroomsterkte, spanning en weerstand om er zeker van te zijn dat deze binnen de veilige grenzen vallen. Indien nodig zullen er reparaties of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de installatie veilig is.

Na de inspectie en tests zal de elektrische keuring specialist certificaten en rapporten overhandigen aan de verhuurder. Deze certificaten en rapporten tonen aan dat aan alle veiligheidsnormen is voldaan.

Het keuringsproces van elektrische installaties kan variëren afhankelijk van de grootte van de installatie en andere factoren. Als verhuurder is het belangrijk om samen te werken met een betrouwbare en ervaren elektrische keuring specialist om ervoor te zorgen dat het keuringsproces soepel verloopt.

Als u meer wilt weten over het keuringsproces van elektrische installaties, neem dan contact op met een van onze elektrische keuring specialisten.

Certificering van elektrische installaties

Wanneer een elektrische installatie is gekeurd, ontvangt de eigenaar een keuringsrapport. Dit rapport is een certificaat dat aantoont dat de elektrische installatie in orde is bevonden volgens de geldende wetgeving en normen. Het is essentieel om te beschikken over een geldig certificaat bij het verhuren van een woning.

Het keuringsrapport omvat een gedetailleerde analyse van de elektrische installatie en eventuele tekortkomingen die zijn vastgesteld tijdens de keuring. Indien nodig kan de eigenaar deze tekortkomingen laten verhelpen en opnieuw een keuring laten uitvoeren om zo een geldig certificaat te verkrijgen.

Elektrische Keuring: Tips voor DIY-enthousiastelingen in Vlaanderen

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificaat. Dit betekent dat je regelmatig een nieuwe keuring moet laten uitvoeren om te zorgen dat het certificaat geldig blijft. Het niet beschikken over een geldig certificaat kan leiden tot boetes en juridische complicaties bij eventuele incidenten.

Kies daarom voor een betrouwbare en ervaren elektrische keuring specialist om te zorgen voor een geldig keuringsrapport en certificering van jouw elektrische installatie.

Diensten van elektrische keuring specialisten

Elektrische keuringen zijn belangrijk voor de veiligheid van huurders en de verantwoordelijkheid van verhuurders. Het is daarom essentieel om een elektrische keuring specialist in te schakelen om ervoor te zorgen dat de keuring grondig en correct wordt uitgevoerd.

Elektrische keuring specialisten bieden verschillende diensten aan om ervoor te zorgen dat elektrische installaties veilig en betrouwbaar zijn. Enkele van de diensten die zij bieden zijn:

 • Gedetailleerde inspecties van elektrische installaties
 • Advies en aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties
 • Installatie van nieuwe elektrische systemen en upgrades van bestaande systemen
 • Opstellen van keuringsrapporten en certificaten

Het is belangrijk om een gekwalificeerde elektrische keuring specialist te kiezen met de juiste certificering en ervaring. Verhuurders kunnen zoeken naar specialisten via aanbevelingen van andere verhuurders, online reviews, of door contact op te nemen met lokale keuringsinstanties.

Zorg ervoor dat je vooraf de kosten van de diensten van de elektrische keuring specialist duidelijk hebt en dat er een schriftelijke overeenkomst is voordat de keuring van start gaat.

Belangrijk om te onthouden:

 • Een elektrische keuring specialist zorgt ervoor dat uw elektrische installaties veilig en betrouwbaar zijn.
 • Ze bieden verschillende diensten aan, waaronder gedetailleerde inspecties, advies en aanbevelingen, installatie en upgrades van systemen, en het opstellen van keuringsrapporten en certificaten.
 • Zoek naar gekwalificeerde specialisten met de juiste certificering en ervaring.
 • Zorg ervoor dat de kosten en de diensten duidelijk zijn voorafgaand aan de keuring.

Elektrische keuring bij verhuur in de praktijk

Bij het verhuren van een woning in Vlaanderen kan een elektrische keuring nodig zijn om ervoor te zorgen dat de installatie veilig is voor de huurders. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij nieuwe verhuur, maar ook bij verhuizing van huurders of na bepaalde renovaties. In sommige gevallen kan het ook zo zijn dat de verzekeraar hierom vraagt.

Het kan een uitdaging zijn om de keuring te plannen, zeker als de woning op het moment van de keuring nog bewoond is. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het regelen van de keuring en rekening te houden met eventuele afspraken met huurders.

Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving en de vereisten van de keuring. Zo moet er bijvoorbeeld een erkend keuringsorganisme worden ingeschakeld en moet het keuringsrapport worden bewaard.

Door op tijd te plannen, de vereisten te kennen en een erkende keuringsspecialist in te schakelen, kunnen verhuurders ervoor zorgen dat hun woning veilig is voor huurders en voldoet aan de wetgeving.

Veelgestelde vragen over elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen

Als verhuurder in Vlaanderen is het belangrijk om te weten waar je aan toe bent als het gaat om elektrische keuring bij verhuur. Hieronder beantwoorden we veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een grondige controle van de elektrische installatie in een woning. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke veiligheidsrisico’s en wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de geldende wetgeving en normen.

Is een elektrische keuring verplicht bij verhuur in Vlaanderen?

Ja, een elektrische keuring is verplicht bij verhuur in Vlaanderen. De wetgeving schrijft voor dat de elektrische installatie van een huurwoning moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme voor verhuur en bij elke wijziging van de huurinstallatie.

Hoe vaak moet een elektrische keuring worden uitgevoerd?

Een elektrische keuring moet om de 25 jaar worden uitgevoerd in Vlaanderen. Bij verhuur moet de keuring echter bij elk nieuw verhuurcontract worden gedaan of bij elke wijziging van de huurinstallatie. Het keuringsrapport is geldig gedurende 5 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een elektrische keuring?

Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de kosten van een elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen. Je kunt de kosten wel doorrekenen aan de huurder, maar je moet dit vooraf duidelijk afspreken en opnemen in de huurovereenkomst.

Waar kan ik een erkend keuringsorganisme vinden?

Je kunt een erkend keuringsorganisme vinden op de website van de Vlaamse overheid. Hier vind je een lijst met alle erkende organen voor elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen.

Elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen

Wat als mijn elektrische installatie niet voldoet aan de geldende normen?

Als je elektrische installatie niet voldoet aan de geldende normen, moet je deze laten aanpassen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Zorg er daarom voor dat je elektrische installatie up-to-date is voordat je gaat verhuren.

Wat gebeurt er als ik geen elektrische keuring laat uitvoeren bij verhuur?

Als je geen elektrische keuring laat uitvoeren bij verhuur in Vlaanderen, riskeer je boetes en mogelijke schadeclaims bij ongevallen. Bovendien kun je je verzekering kwijtraken als er iets misgaat met de elektrische installatie in je verhuurde woning.

Hoe lang duurt een elektrische keuring?

Een elektrische keuring duurt gemiddeld 2 tot 4 uur, afhankelijk van de grootte van de woning en de complexiteit van de elektrische installatie.

Hoe lang is het keuringsrapport geldig?

Het keuringsrapport van een elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen is geldig gedurende 5 jaar.

Moet ik aanwezig zijn bij de elektrische keuring?

Het is niet verplicht om aanwezig te zijn bij de elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen, maar het kan wel handig zijn om vragen van de keurder te kunnen beantwoorden en om eventuele problemen meteen te kunnen oplossen.

Kosten en planning van een elektrische keuring

Als verhuurder in Vlaanderen is het essentieel om een elektrische keuring uit te laten voeren voordat je jouw woning verhuurt. Maar wat zijn nu eigenlijk de kosten van een elektrische keuring en hoe plan je deze keuring in? Hieronder geven we je een overzicht.

Kosten van een elektrische keuring

De kosten van een elektrische keuring kunnen per specialist verschillen, maar gemiddeld genomen kost een keuring tussen de €100 en €200. De prijs kan ook afhangen van de grootte van de woning en de complexiteit van de elektrische installatie. Het is daarom belangrijk om vooraf een offerte aan te vragen, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Planning van een elektrische keuring

Als je jouw woning wilt verhuren, moet de elektrische installatie gekeurd worden voordat er een huurovereenkomst getekend wordt. Plan daarom de keuring ruim van tevoren in, zodat je genoeg tijd hebt om eventuele reparaties uit te voeren voordat de huurder zijn intrek neemt. Het keuringsrapport is bovendien vijf jaar geldig, dus het is verstandig om hier rekening mee te houden bij het plannen van een keuring.

Elektrische keuring diensten

Ben je op zoek naar elektrische keuring diensten in Vlaanderen? Er zijn verschillende specialisten die deze diensten aanbieden. Afhankelijk van jouw wensen kun je kiezen voor een keuring enkel van de elektrische installatie of voor een volledige energiekeuring. Let bij het kiezen van een specialist ook op de certificering, zodat je er zeker van bent dat de keuring op een professionele manier uitgevoerd wordt.

Samenvatting en conclusie

In dit artikel hebben we dieper ingegaan op de elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen. We hebben besproken waarom het essentieel is voor een veilige verhuurtransactie en de verschillende aspecten van het keuringsproces, de wetgeving en de certificering van elektrische installaties.

We hebben de rol van elektrische keuring specialisten besproken en waar verhuurders op moeten letten bij het kiezen van een specialist voor de elektrische keuring. Daarnaast hebben we de wetgeving rondom elektrische keuringen in Vlaanderen behandeld en het belang van veilige elektrische installaties bij verhuur benadrukt.

We zijn ook dieper ingegaan op het keuringsproces van elektrische installaties, de certificering van elektrische installaties, de diensten van elektrische keuring specialisten en hebben voorbeelden gegeven van situaties waarin een elektrische keuring bij verhuur nodig kan zijn.

Als antwoord op veelgestelde vragen hebben we meer informatie gegeven over kosten en planning van een elektrische keuring en waar verhuurders rekening mee moeten houden.

Al met al is de elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen een belangrijk aspect waar verhuurders zich bewust van moeten zijn. Een geldig certificaat is essentieel voor een veilige verhuurtransactie en om aan de wetgeving te voldoen. Door een elektrische keuring uit te voeren, kunnen verhuurders ervoor zorgen dat hun woning veilig en up-to-date is voor huurders.

Bedankt voor het lezen van ons artikel over de elektrische keuring bij verhuur in Vlaanderen. We hopen dat het u heeft geholpen om meer te weten te komen over dit belangrijke onderwerp.

FAQ

Wat is een elektrische keuring en waarom is het belangrijk?

Een elektrische keuring is een inspectie van de elektrische installatie in een woning of gebouw om de veiligheid ervan te waarborgen. Het is belangrijk omdat het huurders beschermt tegen elektrische gevaren en verhuurders helpt te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Wie voert de elektrische keuring uit?

De elektrische keuring wordt uitgevoerd door erkende elektrische keuringsspecialisten die zijn opgeleid om de inspectie en beoordeling van elektrische installaties uit te voeren.

Moet ik mijn elektrische installatie laten keuren voordat ik mijn woning verhuur?

Ja, in Vlaanderen is het verplicht om een elektrische keuring te laten uitvoeren voordat je je woning verhuurt. Dit is om de veiligheid van de huurders te waarborgen en te voldoen aan de wetgeving.

Hoe vaak moet ik een elektrische keuring laten uitvoeren?

In Vlaanderen moet de elektrische installatie van een verhuurde woning om de 25 jaar een keuring ondergaan. Bij een nieuwe installatie is de eerste keuring geldig voor 25 jaar, daarna moet er om de 25 jaar opnieuw gekeurd worden.

Wat gebeurt er als mijn elektrische installatie niet voldoet aan de keuringseisen?

Als je elektrische installatie niet voldoet aan de keuringseisen, moeten er herstellingen worden uitgevoerd om het veiligheidsniveau te verbeteren. Pas nadat deze herstellingen zijn uitgevoerd en de installatie opnieuw is gekeurd, kun je je woning verhuren.

Hoeveel kost een elektrische keuring?

De kosten van een elektrische keuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van de installatie en de complexiteit ervan. Het is het beste om contact op te nemen met een elektrische keuringsspecialist voor een offerte op maat.

Hoelang duurt een elektrische keuring?

De duur van een elektrische keuring kan variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de installatie. Gemiddeld duurt een keuring enkele uren.

Krijg ik een certificaat na de elektrische keuring?

Ja, na een geslaagde elektrische keuring ontvang je een keuringsrapport en een certificaat dat aantoont dat je elektrische installatie voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoelang is een elektrische keuring geldig?

Een elektrische keuring is geldig voor een periode van 25 jaar. Na deze periode moet de installatie opnieuw gekeurd worden.

Kan ik zelf mijn elektrische installatie keuren?

Nee, het keuren van elektrische installaties moet worden uitgevoerd door erkende elektrische keuringsspecialisten. Zij hebben de juiste kennis en ervaring om de inspectie op een professionele en veilige manier uit te voeren.

Wat gebeurt er als ik mijn elektrische installatie niet laat keuren?

Als je je elektrische installatie niet laat keuren voordat je je woning verhuurt, ben je in overtreding van de wetgeving en loop je het risico op boetes en aansprakelijkheidskwesties in geval van ongevallen of schade veroorzaakt door een defecte installatie.

deel dit artikel op je social media