Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2024

Welkom bij Bedrijvig.be, een online platform dat zich toelegt op het delen van inzichten en inspiratie over wonen, het goede leven, kopen, en werken. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Toegang tot Bedrijvig.be

U dient ten minste 12 jaar oud te zijn of toestemming van een ouder of voogd te hebben om Bedrijvig.be te gebruiken. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u aan deze leeftijdseis voldoet.

1.2 Inhoudsrechten

De op Bedrijvig.be gepubliceerde inhoud, inclusief artikelen, foto’s, video’s en andere materialen, is eigendom van Bedrijvig.be of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Ook AI foto’s en aanvullende teksten. De inhoud is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijvig.be de inhoud te kopiëren, wijzigen, verspreiden, of gebruiken voor commerciële doeleinden.

2. Advertorialbeleid

2.1 Definitie van Advertorials

Advertorials zijn betaalde artikelen die door marketingbureaus of direct door klanten (bedrijven) worden aangeleverd. Deze artikelen vallen onder specifieke categorieën en zijn als zodanig gelabeld om transparantie te waarborgen.

2.2 Transparantie en Identificatie

Alle advertorials op Bedrijvig.be worden duidelijk gemarkeerd met het label “Advertorial” om onze lezers te informeren dat het een betaald artikel betreft. Dit zorgt voor transparantie en onderscheid tussen onze redactionele inhoud en betaalde promoties.

3. Gebruikersinteracties

3.1 Gedragsregels

Wij moedigen interactie aan op ons platform, maar verwachten dat gebruikers respectvol met elkaar omgaan. Het is niet toegestaan om haatdragende, discriminerende, illegale of anderszins schadelijke inhoud te plaatsen. Bedrijvig.be behoudt zich het recht voor om dergelijke bijdragen te verwijderen en de verantwoordelijke gebruikers te blokkeren.

3.2 Privacy en Persoonsgegevens

Bedrijvig.be verbindt zich ertoe de privacy van onze gebruikers te respecteren. Persoonsgegevens die via ons platform worden verzameld, worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

4. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Bedrijvig.be streeft ernaar om accurate en up-to-date informatie te bieden, maar kan niet garanderen dat alle content vrij is van fouten of onvolkomenheden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

5. Wijzigingen aan de Voorwaarden

Bedrijvig.be behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen de laatste versie op onze website publiceren. Door het gebruik van onze diensten na wijzigingen in deze voorwaarden, gaat u akkoord met de aangepaste voorwaarden.

6. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.